Anna Nilsson, Hotelldirektör First Hotell Park Astoria

 Jag tar med mig en del goda verktyg till mitt ledarskap, vara trygg i mig själv och den ledare jag bestämt mig för att vara och den jag är. Insikt i hur värdefullt det är att ta en stund per vecka och reflektera i hur jag jobbar/reagerar/hanterar mitt ledarskap. Medvetandegöra mitt beteende för mig själv och jobba aktivt med det jag vill ändra i mitt beteende.

Jörgen, jag tycker du är en energi givare – en katalysator – som ger andra människor en boost att ta små steg i sin utveckling. Jag själv blev förvånad över att det inte alltid är så stora, revolutionerande förändringar som ska till för att komma långt i utvecklingen. Du är duktig på att konkretisera, bryta ned, till små steg. Du är både glad och god lyssnare samt provokativ och konstruktiv i ditt coachande

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *