FÖRETAG

när dina utmaningar främst finns på jobbet, i din roll, hur du trivs med dig själv och kollegor

Vad önskar du dig mer av på jobbet?

Istället för att försöka beskriva en situation du kan befinna dig i och vad du önskar mer av
på jobbet, ger jag dig mina klienters ord och hoppas det ska ge dig något på vägen – till ditt beslut.

– Att ta hjälp av någon utanför företaget gjorde det lättare för mig att vara ärlig med mig själv, och jag vet att min coach synar mig om jag glider undan. För visst finns det ett motstånd innan en ny och mer effektiv vana är etablerad.

– För visst finns det ett motstånd innan en ny och mer effektiv vana är etablerad. Det kontinuerliga stödet varje månad gjorde att jag fortsatte att implementera istället för att bara vara medveten.

– Min coach hjälpte mig att tänka i annorlunda banor och hitta verktyg för att bryta negativa mönster. Jag är idag mer fokuserad & strukturerad i mitt arbete, dessutom gör jag bättre prioriteringar.

– Att svara på frågor från någon som endast bollar tillbaka utan att ge lösningar leder till att jag måste hitta lösningen inom mig. Detta ledde till varaktig förändring.

–  Min coach hjälpte mig att medvetandegöra och skapa insikt kring mina verkliga behov.

Är bilden klarare?

Hoppas du får en bild av vad du kan förvänta dig.

– Jag fick en boost att ta små steg i min utveckling och jag själv blev förvånad över att det inte alltid är så stora, revolutionerande förändringar som ska till för att komma långt i utvecklingen. Det hjälpte mig också att min coach är duktig på att konkretisera och bryta ned utmaningar och uppgifter till små steg.

– Spännande, lite nytt och förtroendeingivande som gav mig känslan – det här kan jag ge mig in i och verkligen jobba med. Jag har kommit förväntansfull till varje möte och fått ett kvitto på att arbetet jag lagt ner mellan mötena har utvecklat mig och gett resultat.

– Vi har både firat mina framgångar och lyft upp det som inte blivit gjort, korrigerat och identifierat andra situationer att öva på. Ja, för det har verkligen handlat om att öva för att kunna förändra beteenden i min vardag.

– Min coach har ett mycket inlyssnande sätt med många frågor, men kan också visa på alternativ och gå in i en utmanande roll som skapar perspektiv och ny medvetenhet. Detta tillsammans har gjort coachingen effektiv och gjort att jag kommit så långt i min utveckling. Jag uppskattar också att han tydligt håller i processen när jag ibland tappar fokus på vad som är viktigt.

Är bilden klarare?

Hoppas du får en bild av vad du kan förvänta dig - redo att köra igång?

Starta din förändring

Coaching som metod