Kunder berättar

om sina resultat av coaching med coach Jörgen Inersjö

Coaching oseriöst trams eller faktiskt resultat?

Ger metoden coaching faktiskt ett bra resultat? Vad finns bakom det flummiga titeln coach? Klienter berättar öppet med egna ord – bilda dig en egen uppfattning. Istället för att försöka beskriva tänkbara resultat för dig, ger jag dig mina klienters ord om just sina resultat av coaching och hoppas det ska ge dig något på vägen – till ditt beslut.

Jag känner mig framförallt stärkt både som person och i min yrkesroll som ledare.

Jag har vågat ta tag i saker som jag inte gjort tidigare. Jag har även hittat nya vägar att kommunicera med olika medarbetare och verkligen omsatt det i praktiken, tränat på det helt enkelt. Jag är dessutom utvecklat min förmåga att ställa krav, ta beslut, tro på min sak och tagit tag i svåra samtal som jag sedan följt upp. Jag kan till och med skymta effekter av min utveckling även utanför min organisation.

Jörgen Inersjö, du har varit tydlig med att jag ska prova/ öva på nya beteenden men överlåtit till mig att bestämma takten. Du har visat på nya perspektiv, inte minst i relationer på min arbetsplats där du belyst bådas sidor. Jag gillar att du utmanat mig, sagt ifrån, varit väldigt rak och de nya verktyg och beteenden som jag implementerat tar mig framåt både som person och i min yrkesroll.

Niklas Ferm

Säljchef, niklas.ferm@far.se, 08-402 75 34, , FAR - Branschorganisation

  Du hjälpte mig att medvetandegöra och skapa insikt kring mina verkliga behov.

Genom raka och tydliga frågor fick du mig att verkligen tänka till och formulera åtgärder som tagit livet flera steg i rätt riktning.
Cissi Lööv

Näringslivschef, cissi.loov@enkoping.se , 070-162 51 53, Enköpings Kommun

  För mig har affärscoachingen med Jörgen Inersjö gett mig ny input och ett annat perspektiv på hur jag faktiskt agerar. Det finns självklart delar av mitt ledarskap som kan bli bättre, delar där jag ibland märker att jag inte räcker till riktigt, och jag hade sedan tidigare en bild av vilka delar det kunde vara.

Nu fick jag det bekräftat och med hjälp av verktyg och en tydlig plan började mitt arbete med att öva i vardagen. Motivationen att genomföra förändingen ökade när min coach skruvade på just de skruvarna vi kommit överens om och han förväntar sig att jag gör min träning mellan mötena.

Att ta hjälp av någon utanför organisationen gjorde det lättare för mig att vara ärlig med mig själv, och jag vet att min coach synar mig om jag glider undan. För visst finns det ett motstånd innan en ny och mer effektiv vana är etablerad. Det kontinuerliga stödet varje månad gjorde att jag fortsatte att implementera istället för att bara vara medveten.

Idag har jag ändrat vissa vanor och förstärkt delar av mitt ledarskap. Jag ser verkligen att det har gett resultat både för mig och min organisation. Men även konkreta situationer som uppstått, tex ett svårt möte som jag handgripligen fick öva på med Jörgen Inersjö har sparat mycket tid och besvär. Det blir så tydligt vilken enorm skillnad det gör när jag vågar vara tydlig i min kommunikation samt tydliggör mina förväntningar innan ett möte.

Martin Danielsson

VD, martin.danielsson@we-online.com, 0171-42 84 00, , Würth Elektronik Sweden AB

  Med hjälp av Jörgens raka och klargörande frågor blev mitt tankemönster tydligt. Jag kunde med hjälp av Jörgens frågor och mina svar identifiera förändringsbehov. Tillsammans hittade vi mål och delmål var jag ville nå med nya tankar.

Att svara på frågor från någon som endast bollar tillbaka utan att ge lösningar leder till att jag måste hitta lösningen inom mig. Det leder till varaktig förändring. Tack Jörgen Inersjö!!!
Helena Karlsson

Lärare, helena.@robinson.nu , 0703-5120476, Robinson

  Jörgen hjälpte mig att tänka i annorlunda banor och hitta verktyg för att bryta negativa mönster. Jag är idag mer fokuserad & strukturerad i mitt arbete, dessutom gör jag bättre prioriteringar.

Jörgen Inersjö, du drivs av en smittsam positivitet som aldrig känns överdriven. Du gör mig nyfiken på mitt framtida liv och hjälper mig att visualisera hur det kommer att vara. Kerstin Rånes

Ekonomichef, kerstin.ranes@we-online.com , 073-031 28 54, Wurth Elektronik Sweden AB

  Jag tar med mig en del goda verktyg till mitt ledarskap, vara trygg i mig själv och den ledare jag bestämt mig för att vara och den jag är. Insikt i hur värdefullt det är att ta en stund per vecka och reflektera i hur jag jobbar/reagerar/hanterar mitt ledarskap. Medvetandegöra mitt beteende för mig själv och jobba aktivt med det jag vill ändra i mitt beteende.

Jörgen Inersjö, jag tycker du är en energi givare – en katalysator – som ger andra människor en boost att ta små steg i sin utveckling. Jag själv blev förvånad över att det inte alltid är så stora, revolutionerande förändringar som ska till för att komma långt i utvecklingen. Du är duktig på att konkretisera, bryta ned, till små steg. Du är både glad och god lyssnare samt provokativ och konstruktiv i ditt coachande.
Anna Nilsson

Hotelldirektör, anna.nilsson@firsthotels.se , 076-723 45 23, First Hotell Park Astoria

  Jörgen Inersjö, du hjälpte mig att se mina mönster, och föreställningar jag hade om mig själv – väldigt tydligt – och var de kom ifrån. Du hjälpte sedan mig att förändra mina mönster och att se mitt värde och hur min uppfattning av det påverkar mig och mitt företag. Du hjälpte mig även att bli mer strukturerad

Jörgen, du har en förmåga att se eller känna, skulle jag ju vilja säga, vad som finns bakom det som en person säger. Du är tydlig och konkret och har en analytisk förmåga. Du är också öppen och positiv. Yvonne Silversten

VD, yvonne@silversten.se , 070-664 60 06, Visioncentrum

  Så här i efterhand, sju månader sedan start, kan jag se att det har varit viktigt för mig att ta stöd för att hitta min väg och mitt sätt att utveckla både mitt ledarskap och min enhet utifrån den handlingsplan som företagsledningen utarbetat.

Våra möten
Spännande, lite nytt och förtroendeingivande som gav mig känslan – det här kan jag ge mig in i och verkligen jobba med. Jag har kommit förväntansfull till varje möte och fått ett kvitto på att arbetet jag lagt ner mellan mötena har utvecklat mig och gett resultat. Vi har både firat mina framgångar och lyft upp det som inte blivit gjort, korrigerat och identifierat andra situationer att öva på. Ja, för det har verkligen handlat om att öva för att kunna förändra beteenden i min vardag.

Mitt resultat
Övergripande har det gett mig mycket att, med en utomstående, få reflektera kring mitt eget ledarskap och vad jag behöver för verktyg och strategier för att stärka och rikta det ledarskapet mot ett ledarskap jag vill ha och verksamheten behöver.

Jag känner mig idag mycket mer trygg med mitt ledarskap. Jag har både byggt på mina styrkor och tränat på delar som jag sätt att jag behöver förbättra. Jag kommunicerar nu tydligare mina förväntningar till mina medarbetare. Jag delegerar mer och prioriterar min tid bättre. Jag jobbar också mer strukturerat med att skapa handlingsplaner för arbetet och gör nu fler och bättre uppföljningar.

Jörgen Inersjö som coach
Jörgen som själv har en bakgrund som pedagog och har startat och drivit friskola, har en erfarenhet från skolvärlden som ingav det första förtroendet. Jörgen har ett mycket inlyssnande sätt med många frågor, men kan också visa på alternativ och gå in i en utmanande roll som skapar perspektiv och ny medvetenhet. Detta tillsammans har gjort coachingen effektiv och gjort att jag kommit så långt i min utveckling. Jag uppskattar också att han tydligt håller i processen när jag ibland tappar fokus på vad som är viktigt.

Åsa Ersson


Rektor, asa.ersson@restaurangskolan.se, 070-168 00 89, Stockholms Internationella Restaurangskola

    Jag började se på saker och ting ur ett annat perspektiv. Jag har börjat bryta mina mönster och kriga med mig själv på ett annat sätt, för att därav få ut mer av mig själv, vågar mer! Det var ju det jag ville göra när jag kom till dig, jag ville utveckla mig själv.

Jörgen Inersjö, jag tycker att du är väldigt bra på att ”lyssna aktivt”. Du lyckas hålla isär dina ”spelare” på ett bra sätt, dvs. när jag har varit hos dig har du varit uppdaterad på mig! Du inger förtroende. Du är den du är, lyhörd, träffsäker en god lyssnare. Du är samtidigt villig att gå ”utöver ramarna” för att ta hand om ”dina spelare” och du delar med dig av dina relevanta erfarenheter.
Malin Palm

Shiftleader, malin.palm@scandichotels.com, 08-517 344 03, Scandic Infra City

  Jag påbörjade en resa mot en bättre självkänsla och ett lugnare liv.

Jättesvårt att beskriva dig på så kort tid. Jag tänkte mest på mig själv när jag var hos dig. Du får en aldrig att känna sig dum, knäpp, hotad etc. Du får en att vända ut och in på sin egen självanalys så man kan hitta hemligheter man hade för sig själv.
Johan Frisk

VD, johan@flyttekspressen.se , 070 718 42 66, Flyttekspressen

  Ditt trygga omhändertagande som gjorde det lätt att våga släppa taget…
Kvalitativa analyser – märker att du har stora teoretiska kunskaper. Jag vågar nu göra 360 i barnbacken…

Jörgen Inersjö, du skapar trygghetskänsla i detta ”farliga tema”. . . 2 öron och en mun – lyssnar dubbelt så mycket som du pratar… (vågar använda tystnaden och tiden . . .) Omformulerar teorier till klientens verklighet. Ställer en kvalitativ genomtänkt fråga ”Spot on” – snarare än en diskussion till ett svar.
Jonas A Irvebrant

Hotellchef, jonas.andersson@scandichotels.com, 08 517 344 12, Scandic Hotell Infra City

  Du öppnade upp nya perspektiv, kände att de inte kan vara så svårt att faktiskt fixa till en del saker. Jag kände att du verkligen trodde på att de faktiskt kunde gå att lösa min situation. Jag har insikten att jag har ett inlärt beteende sen många år, och nu vet jag hur jag ska ändra det.

Jörgen Inersjö, du utstrålar lugn o trygghet. Du är känslosam, dvs kan få mig att förstå att du kan uppleva det jag känner. Du lyckas balansera mellan medkänsla och krav under samtalet. Du utstrålar väldigt mycket lugn och självinsikt. Att du genom kunskap och erfarenhet faktiskt kan bidra till förändring för personer som du coachar. Du är pedagogisk – gör träffsäkra inlägg som är anpassat för både klienten och den rådande situationen.
Theresa Kaalikoski

Restaurangchef, theresa.kaalikoski@se.mcd.com , 076 183 66 47, Mc Donalds

   Jag fick med mig massor av verktyg så att jag kunde jobba vidare på mitt sätt. De fungerar fortfarande, många av dina ord finns i mitt bakhuvud när jag jobbar med mig själv…

Eftersom jag kommer tillbaka så är det ett gott betyg – nu vill jag ta nästa steg och fortsätta utvecklas.

Jörgen, du är förtroendeingivande, lugn, ställer motfrågor, befinner dig här och nu och förändrar framåt istället för att grotta bakåt… Du visar både med ord och är visuell, tillåter mig tänka och hitta egna vägar själv istället för att bara tala om vad som är bäst! Tack Jörgen Inersjö. Sanna Andersson

Lärare, 070-492 88 56

Vill du också se resultat?