COACHING

en metod för hållbar förändring

DEN COACHANDE METODEN

Genom frågor blir du stöttad i att identifiera, prioritera och utveckla strategier och skapa en plan för att nå dina mål. Jag ger dig uppmuntran, stöd, och positiv feedback på vägen och navigerar dig i rätt riktning ifall du avviker från målet med din coaching. Men jag kan även komma att utmana dig genom att ställa frågor som kan uppfattas som provocerande. Detta för att det också ligger i min uppgift att göra dig medveten om tankar, idéer och uppfattningar som kan vara begränsande och nu istället öppna upp för nya perspektiv, alternativ och förhållningsätt.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Som coach ansvarar jag för processen i våra möten och i min uppgift ligger också att vara ett aktivt stöd på vägen. Som klient ansvarar du för innehållet och du är därmed förberedd och har en uppfattning om vad du vill ta upp. Coaching bygger på ömsesidigt förtroende och öppenhet. För att du ska lyckas med att nå ditt mål med din coaching kommer du att behöva agera och ta dig an en del uppgifter mellan våra möten. Uppgifter som du gett dig själv eller som du och din coach kommit överens om. Detta är förutsättningen för att din coaching ska bli framgångsrik och du följaktligen ska nå ditt mål.

När du vill göra en förändring
Certifierar coacher

KVALITET OCH TRYGGHET

Coaching är ett partnerskap som möjliggör och hjälper dig att nå dina personliga och arbetsrelaterade mål i livet. Den utgår från dina förutsättningar och vad du bäst behöver för just din utveckling. Metoden bygger på International Coaching Federation – ICF kärnkompetenser och etiska riktlinjer. Med ICF certifieringnivåer kan du också enkelt skapa dig en bild av coachens erfarenhet, som exempel PCC, den näst högsta nivån – där jag är certifierad. Att välja en ICF certifierad coach är därmed en trygghet och en kvalitetssäkring för dig som klient eller beställare.

SEKRETESS OCH ETISKA RIKTLINJER

Coachingen följer ICF etiska riktlinjer vilket innebär strikt tystnadsplikt. Jag som coach förmedlar inte vidare någon information som kan bryta mot denna tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även efter det att samarbetet avslutats. Det står dig som klient däremot fritt att förmedla vidare det du vill från coachingen. För att ditt och coachens partnerskap ska fungera behöver coachen vara en oberoende part utan egen agenda. Här finns inom ICF klara etiska riktlinjer för vad jag som coach behöver beakta innan jag tar på mig det specifika uppdraget.

ett möte med coachen

klient berättar med egna ord . . .

– ”Spännande, lite nytt och förtroendeingivande som gav mig känslan – det här kan jag ge mig in i och verkligen jobba med. Jag har kommit förväntansfull till varje möte och fått ett kvitto på att arbetet jag lagt ner mellan mötena har utvecklat mig och gett resultat. Vi har både firat mina framgångar och lyft upp det som inte blivit gjort, korrigerat och identifierat andra situationer att öva på. Ja, för det har verkligen handlat om att öva för att kunna förändra beteenden i min vardag.”

Vill du också se resultat?

Konsult - Mentor - Coach - Terapeut