LEDARSKAP

när du vill utvecklas i din ledarroll

Vad önskar du dig mer av i ditt ledarskap?

Vilka resultat kan du förvänta dig av ett samarbete med mig som din ledarskapscoach? Istället för att försöka beskriva en situation du kan befinna dig i och vad du önskar mer av i ditt ledarskap, ger jag dig mina klienters ord om sina erfarenheter, resultat och utveckling och hoppas det ska ge dig något på vägen – till ditt beslut.

Jag känner mig framförallt stärkt både som person och i min yrkesroll som ledare. Jag har vågat ta tag i saker som jag inte gjort tidigare. Jag har även hittat nya vägar att kommunicera med olika medarbetare och verkligen omsatt det i praktiken, tränat på det helt enkelt. Jag är dessutom utvecklat min förmåga att ställa krav, ta beslut, tro på min sak och tagit tag i svåra samtal som jag sedan följt upp. Jag kan till och med skymta effekter av min utveckling även utanför min organisation.

– Idag har jag ändrat vissa vanor och förstärkt delar av mitt ledarskap. Jag ser verkligen att det har gett resultat både för mig och min organisation. Men även konkreta situationer som uppstått, tex ett svårt möte som jag handgripligen fick öva på med min coach har sparat mycket tid och besvär. Det blir så tydligt vilken enorm skillnad det gör när jag vågar vara tydlig i min kommunikation samt tydliggör mina förväntningar innan ett möte.

–  Jag tar med mig en del goda verktyg till mitt ledarskap, vara trygg i mig själv och den ledare jag bestämt mig för att vara och den jag är. Insikt i hur värdefullt det är att ta en stund per vecka och reflektera i hur jag jobbar, reagerar och hanterar mitt ledarskap. 

– Att ta hjälp av någon utanför företaget gjorde det lättare för mig att vara ärlig med mig själv, och jag vet att min coach synar mig om jag glider undan. För visst finns det ett motstånd innan en ny och mer effektiv vana är etablerad. Är bilden klarare?

Hoppas du får en bild av vad du kan förvänta dig.

– Jag känner mig idag mycket mer trygg med mitt ledarskap. Jag har både byggt på mina styrkor och tränat på delar som jag sätt att jag behöver förbättra. Jag kommunicerar nu tydligare mina förväntningar till mina medarbetare. Jag delegerar mer och prioriterar min tid bättre. Jag jobbar också mer strukturerat med att skapa handlingsplaner för arbetet och gör nu fler och bättre uppföljningar.

–   För mig har affärscoachingen gett mig ny input och ett annat perspektiv på hur jag faktiskt agerar. Det finns självklart delar av mitt ledarskap som kan bli bättre, delar där jag ibland märker att jag inte räcker till riktigt, och jag hade sedan tidigare en bild av vilka delar det kunde vara.

– Att svara på frågor från någon som endast bollar tillbaka utan att ge lösningar leder till att jag måste hitta lösningen inom mig. Detta ledde till varaktig förändring. Är bilden klarare?

Hoppas du får en bild av vad du kan förvänta dig - redo att köra igång?

Arbetssätt för ledarskapsutveckling

Starta din förändring

Coaching som metod