Sanna Andersson, Lärare

Sanna Andersson, Lärare

   Jag fick med mig massor av verktyg så att jag kunde jobba vidare på mitt sätt. De fungerar fortfarande, många av dina ord finns i mitt bakhuvud när jag jobbar med mig själv… Eftersom jag kommer tillbaka så är det ett gott betyg… eftersom det nu är nya...
Helena Karlsson, Lärare, Robinson

Helena Karlsson, Lärare, Robinson

    Med hjälp av Jörgens raka och klargörande frågor blev mitt tankemönster tydligt. Jag kunde med hjälp av Jörgens frågor och mina svar identifiera förändringsbehov. Tillsammans hittade vi mål och delmål var jag ville nå med nya tankar. Att svara på frågor från någon...
Malin Palm, Restaurangchef

Malin Palm, Restaurangchef

    Jag började se på saker och ting ur ett annat perspektiv. Jag har börjat bryta mina mönster och kriga med mig själv på ett annat sätt, för att därav få ut mer av mig själv, vågar mer! Det var ju det jag ville göra när jag kom till dig, jag ville utveckla mig...

Cissi Lööv, Näringslivschef Enköpings Kommun

    Du hjälpte mig att medvetandegöra och skapa insikt kring mina verkliga behov. Genom raka och tydliga frågor fick du mig att verkligen tänka till och formulera åtgärder som tagit livet flera steg i rätt riktning. cissi.loov@enkoping.se , 070-162 51...

Kerstin Rånes, Ekonomichef Wurth Elektronik Sweden AB

    Jörgen hjälpte mig att tänka i annorlunda banor och hitta verktyg för att bryta negativa mönster. Jag är idag mer fokuserad & strukturerad i mitt arbete, dessutom gör jag bättre prioriteringar. Jörgen, du drivs av en smittsam positivitet som aldrig känns...