LEDARSKAPSUTVECKLING

Samarbete med Solid AffärsCoaching

Solid affärscoaching

Genom ett flerårigt och nära samarbete med Solid AffärsCoaching har jag full tillgång till ett välbeprövat arbetsätt för ledarskapsutveckling.

Ägare, styrelse och ledningsgrupp

Med den erfarenhet och kompetens som vi i Solidteamet besitter kan vi, förutom ledarutveckling, leverera stöd för ägargrupper, styrelser, ledningsgrupper samt göra större ledarskapskartläggningar.

Utbildningar

Vi erbjuder öppna utbildningar i affärscoaching samt kundanpassade föreläsningar och workshops inom området coachande ledarskap.

Ökar organisationers konkurrenskraft genom att utveckla ledarskapet

ARBETSSÄTT

Ledarskapsutveckling med den affärscoachande modellen

AffärsCoaching

Den här beskrivningen är en generell bild av hur klientens ledaskapsutveckling planeras och genomförs.

Arbetet kan variera – helt beroende av klientens och situationens behov. Den ska därför ses som en generell översikt och underlättar för klient och coach att kommunicera om processen och diskutera nästa lämpliga steg.

Klienten arbetar med stöd av coachen igenom stegen nedan. Klienten styr och ansvarar för arbetet och har coachen som resurs och stöd

Steg 1Verksamheten, utveckling och utmaningar – här diskuteras hela verksamhetens utmaningar. Detta steg är väsentligt då det ligger som en grund för resten av arbetet.

Steg 2Klienten, ansvar/bidrag – kommer verksamhetens övergripande utmaningar att ställas i relation till klientens ansvarsområde – vad är uppdraget som denne har i sin roll? Parallellt med detta arbetar klienten med att identifiera sina egna utvecklingsområden avseende sitt ledarskap/beteende i övrigt. Allt ställt i i relation till uppdraget för klientens ledarskapsutveckling.

Steg 3Utvecklingsplan, prioriterade områden, målsättning – här väljs de viktigaste aspekterna av klientens ledarskap/beteende som kommer att vara i fokus för klientens ledarskapsutveckling. Som utgångspunkt används kartläggningar av klientens ledarskap och arbetsprestation – till exempel 360°-kartläggning och en beteendeanalys.

Steg 4Träning, i vardagen – arbetar klienten genom att prova nya beteenden i praktisk handling. Diskuterar erfarenheterna och resultatet med sin coach. Coachen stödjer och utmanar klienten och arbetar med ett coachande förhållningssätt. Arbetet följs löpande upp och utvärderas. Ledarskapsutveckling sker således helt integrerat i den dagliga verksamheten.

Solid AffärsCoaching – tjänster, arbetssätt, medarbetare mm